Happy birthday Hugo: Tortoise celebrates 68th birthday

https://www.wbrz.com/news/happy-birthday-hugo-tortoise-celebrates-68th-birthday/